GAR Generalforsamling 2022

Generalforsamling i GAR
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i AR’s lokaler
på 1. sal:

TORSDAG, den 10. marts 2022 kl. 18.30

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen – skriftligt – i hænde
senest torsdag den 3. mats 2022.

Inden generalforsamlingen serveres der:
 – Gule ærter med hele svineriet
 – Dessert
 – Kaffe med småkager
Pris inkl. 1 øl og 1 snaps 250 kroner.

Tilmelding senest, torsdag den 3. mats 2022 til:
Frank R. Sørensen, tlf. 29249077 el. på mail: franksor@stofanet.dk
Alternativt på opslaget i roklubben, denne liste nedtages også tirsdag den 3. mats 2022.

Inden generalforsamlingen er der, hvis aktuelt, optagelse af nye medlemmer.
Bestyrelsen håber på det sædvanlige store fremmøde, således den ved, at medlemmerne står bag,
når der igen skal træffes store beslutninger om GAR’s og AR’s fremtid.

Med roer hilsen
GAR’s bestyrelse