GAR Generalforsamling 2020

Generalforsamling i GAR
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i AR’s lokaler
på 1. sal:

Tirsdag, den 25. februar 2020 kl. 18.30

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af 2 revisorer
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen – skriftligt – i hænde
senest tirsdag den 12. februar 2020.
Inden generalfiorsamlingen serveres den traditionelle menu – Gule ærter med det “rigtige tilbehør”.

Pris inkl. 1 øl og 1 snaps 200 kroner.

Tilmelding senest, tirsdag den 18. februar 2020 til:
Frank R. Sørensen, tlf. 29249077 el. på mail: franksor@stofanet.dk
Alternativt på opslaget i roklubben, denne liste nedtages også tirsdag den 18. februar.

Inden generalforsamlingen er der, hvis aktuelt, optagelse af nye medlemmer.
Bestyrelsen håber på det sædvanlige store fremmøde, således den ved, at medlemmerne står bag,
når der igen skal træffes store beslutninger om GAR’s og AR’s fremtid.

Med roer hilsen
GAR’s bestyrelse