Generalforsamling 28. februar 2022

Generalforsamlingen afholdes  28. februar 2022 kl. 19:00

Afholdes i Aalborg Roklubs opholdsstue

Regnskab for 2021 og budget 2022 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen

Indkomne forslag vil tillige være fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen med regnskab og budget – og vil være tilgængeligt her på hjemmesiden.

Forslag, regnskab 2021, status og budget 2022  kan studeres nedenfor.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsordenpunkter (iflg. vedtægterne):

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder godken­delse af budget og fastlæggelse af kontingent for samme.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant iflg. §5. *)
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme.
 9. Eventuelt.

På valg i 2022 er:

 1. Formand
 2. Kasserer
 3. Bestyrelsesmedlemmer


Regnskab 2021, status og budget 2022:
https://www.aalborgroklub.dk/wp/wp-content/uploads/Regnskab-2021-Status-Budget-2022_20220214_0001.pdf

Forslag:

Forslag 1: https://www.aalborgroklub.dk/wp/wp-content/uploads/Forslag-til-generalforsamlingen-nye-vedtaegter.pdf

Forslag 2: https://www.aalborgroklub.dk/wp/wp-content/uploads/Bestyrelsens-titler.pdf

BEMÆRK: Roklubben vil være vært med den traditionelle forplejning ved årets generalforsamling

Bestyrelsen