Aalborg Roklubs Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes  28. februar 2023 kl. 19:00

Afholdes i Aalborg Roklubs opholdsstue

Regnskab for 2022 og budget 2023 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen

Indkomne forslag vil tillige være fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen med regnskab og budget – og vil være tilgængeligt her på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsordenpunkter (iflg. vedtægterne):

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder godken­delse af budget og fastlæggelse af kontingent for samme.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant iflg. §5. *)
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme.
 9. Eventuelt.

På valg i 2023 er:

 1. Næstformand – Ulrik Saxager
 2. Kasserer – Allan Pedersen
 3. (Bestyrelsesmedlem (kaproningschef) – Simon Nygaard-Thomsen !?)
  supplant for Christian Taulbjerg
 4. Bestyrelsesmedlem (klubhus) -Mikael Hermansen
 5. Valg af supplant


Regnskab 2022, status og budget 2023:
(kommer her, når det er revideret og klar til offentliggørelse)

Forslag:
(kommer her, efter tidsfristen for indsendelse)

BEMÆRK: Roklubben vil være vært med den traditionelle forplejning ved årets generalforsamling

Bestyrelsen