Information om Corona i Aalborg Roklub

(opdateret 01-11-2020)


Seneste udmelding fra sundhedsmyndighederne og Aalborg Kommune betyder, at vi nu atter må justere brugen af vore faciliteter !!!

Følgende regelsæt/begrænsninger er fremover gældende:

INDENDØRS TRÆNING
For indendørs træningsfaciliteter gælder, at der skal være minimum 4 m2 gulvareal per person samt 2 meter afstand mellem hvert ergometer, cykel eller anden træningsstation (maskiner til styrketræning).  Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit og respektere 2 meters afstand til øvrige klubkammerater, der også træner. Måtterne må IKKE anvendes.

Motionslokalet specifikt (udover nævnte)haandsprit

Max 8 personer i motionslokalet
Afvask før og efter brug
Sprit hænder
Afblændede maskiner må ikke benyttes

Robassin
Kun robassinet må anvendes. I alt 5 motionister må befinde sig i lokalet samtidigt.

Motionslokalet på 1. sal
må kun anvendes efter kontakt til Bjarne Pedersen.


KLUBLOKALE

Der er adgang til klublokalet, og dermed muligheden for sociale arrangementer, ved at overholde kravet om 1 person pr. 2 m2 gulvareal og med minimum 1 meters afstand mellem deltagerne – såfremt der er tale og stillesiddende aktivitet. Dog maximalt 20 personer samtidigt.

TERRASSEN
Der skal være minimum 1 meters afstand mellem medlemmer på terrassen.

OMKLÆDNINGSRUM OG BADEFACILITETER
Omklædningsrum- og badeafsnittet må  ikke anvendes til varme- og opholdsstue o. lign. Prioritet er omklædning og bad.

Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit. Så opretholder vi myndighedernes krav om skærpet fokus på rengøring minimum en gang dagligt.

Der skal være minimum 4 m2 gulvareal per person samt 2 meter afstand mellem hver person i omklædnings-og badefaciliteterne.

Fælles håndklæder og sæbestykker bør undgås. Brug papirhåndklæder og sæbedispensere.

RONING PÅ VAND
Der skal fortsat være et øget fokus på hygiejne og rengøring af båd samt årer.

GENERELT
ARs faciliteter er IKKE et område med offentlig adgang, hvorfor der ikke er påkrævet anvendelse af mundbind i henhold til sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for COVI 19.

Måtte der være tvivl om ovenstående eller i øvrigt er man altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Med rosportslig hilsen

Bestyrelsen