Klubudvikling – 1. beslutningsreferat 13 nov 2019

Beslutningsreferat fra 1. Klubudviklingsmøde 13 NOV 2019 

 1. Indledning

Aalborg Roklub var en gang en klub med:
– Masser af medlemmer.
– Masser af frivillige hænder.
– Masser af aktivitet.
– Pokalskabet er vores “altertavle” der vidner om en tid, hvor alting var godt.

Hårdt trukket op kan man sige ”at hvis vi ikke udvikler klubben, så afvikler vi den
Hvis vi bliver ved med at gøre som vi plejer – så lukker vi.
AR har ikke et stigende medlemstal og hvert år øges aldersgennemsnittet, hvis det ikke var for UNI afdelingen.

AR bestyrelse har besluttet at vi vil det anderledes.
Til det formål har vi allieret os med DFfRs udviklingskonsulent Anna Karina Gravad, der er sparringspartner for de klubber, der ønsker at gennemføre et klubudviklingsforløb.

 1. Formål

AR skal være en klub i udvikling, en dynamisk og aktiv klub med gode tilbud til alle og et stærkt sammenhold på tværs. En klub med en vision og en strategi til at nå målet. 

 1. Deltagere i mødet

Karsten Holt
Ulrik Saxager (afbud)

Lars Landgrebe
Dan Dodensig Christensen
Sten Zülow

Anders Thomsen (afbud)
Christoffer Vinther
Jens Brandt
Jakob Kristensen
Bjarne Petersen
Simon Staal
Søren Bagger Christensen
Troels Danielsen
Mikael Hermansen
Jonas Lindh (afbud)

Peter Plenge

Anna Karina Gravad (DFfR udviklingskonsulent)

 1. Referat fra 1. møde

Klubudviklingsmødet blev gennemført d. 13 NOV med fokus på klubbens vision, værdier, stærke sider, svagheder, trusler mm.

4.1 Vision

Hvad er ønskesituationen for AR?
AR skal i 2025

Være en attraktiv roklub for voksenroere på alle niveauer – alder og med Danmarks stærkeste UNI afdeling.

  • Mission for AR 2025
  • Attraktive træningstilbud for alle og hele året.
  • En robust økonomi til en aktiv kapafdeling
  • En medlemstilgang mod de 300 aktive roer. En UNI afdeling på ca. 50 og motionsroere på ca. 250 medlemmer
  • Arbejde mod etablering af en ungdomsafdeling.
  • Etablering af et nyt motionscenter. Om muligt i samarbejde med ADR og Kajakklubben..
  • Medvirke til et stærkt samarbejde mellem Aalborg Roklubber.
  • Engagerede medlemmer i klubbens aktiviteter. Klubben skal være inkluderende.

 

4.3 Klubbens værdigrundlag

VI SKAL FASTHOLDE VORES TRADITIONER OG KULTUR

1. Prioritet
Ansvarlighed Fællesskab Træning
2. Prioritet
Passion Inkluderende Kommunikation
3. Prioritet
Udvikling Frivillighed Ligevær

4.4. Målgrupper vi fokuserer på

  • 40-60
  • 60+
  • Uni-Roning .
  • Firma-Roning
  • Para-Roning
  • 16 – 18 år (find eventuel en lønnet træner)

Listen er ikke endelig ligesom der ikke er besluttet en prioritetsorden. Der var dog et markant tilslutning for fokus på 40-60, 60+ og UNI roerne.

4.5 SWOT analyse

Styrker Svagheder
·         Plads til alle

·         Aktiv aldrene medlemsskare

·         En klub rig på historie

·         Omdømme (Ro-Danmark kender AR)

·         Herreklub

·         Sund sport (Bredde sport)

·         Alle former for Roning og plads til mange niveauer

·         Beliggenhed

·         Gode faciliteter

·         Billig sport

·         Uni afd + roskole

·         Engageret træner

 

·         Mangler ungdom (U18)

·         Potentiale for fundraising bliver ikke udnyttet

·         Herreklub

·         Tager tid at dyrke

·         Vandstandsstigning

·         Klubbens interne samarbejde

·         Demografi

·         Mangler sponsor/penge

·         Er der tilbud nok?

·         Mangel på instruktører, kun en kaptræner.

·         Mangel på engagerede medlemmer / klubarbejde

·         Pladsmangel til både

·         Vi er ikke stærk til planlægning

Muligheder Trusler
·         Beliggenhed (Kort transport til/fra)

·         Opstart af hold og projekter i alle klasser (Bl.a. DFfR)

·         Gymnasie/ungdom: Forældre-ressourcer!

·         50+ medlemmer, Lavthængende frugt, hurtigt boost af medlemstal på den korte bane.

·         Plads til flere medlemmer

·         Bedre intern kommunikation

·         Bedre udnyttelse af både

·         Båd materiel til udvikling

·         Forbedre klubben samarbejde på tværs

·         Udvikle samarbejde til sponsorer og fonde

·         Roning hele året

·         Flere arrangementer

·         Bedre til at planlægge

·         Flere instruktører

·         Ungdom/firma roning

·         Medlemssammensætning

·         Økonomi

·         Placering (lejemål som Aalborg Kommune er herre over forlængelse af)

·         Mangel på inklusion (Af nye medlemmer i de eksisterende grupperinger)

·         Naboklubben (Ægir, blandet klub med ungdom)

·         Gøre hvad vi altid gør

·         Manglende fastholdelse af nye roer

·         Ikke etableret klubsamarbejde på tværs

·         Bliver ikke bedre til planlægning

·         Vandstandsstigning

·         Ikke engagerede medlemmer

 

 1. WAY AHEAD

Næste møde i klubudviklingsforløbet gennemføres inden AR generalforsamling d. 11 FEB 2020.  Datoerne bliver forventeligt 28 og 29 JAN.

I forlængelse af næste møde (29 JAN) vil rekrutteringsdelen af klubudviklingsprojektet blive iværksat. AR skal finde deltagere til dette forløb.
Ansvarlig: Lars Landgrebe

Der skal forinden næste møde gennemføres en tilfredshedsundersøgelse. Resultatet heraf vil danne grundlag for mødet. Tidsrummet kommer til at fremgå af tids- og handleplanen
Ansvarlig: Troels Danielsen og Jens Brandt

Der skal udarbejdes en tids- og handleplan for aktiviteter frem til næste møde. Ansvarlig: Sten

Sten Zülow er tovholder for AR Klubudvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex til referat fra 1. Klubudviklingsmøde d. 13 NOV

 

 1. Vision

Visionen er bredt formuleret og beskriver overordnede mål. Den giver et billede af, hvordan virksomheden ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden

Mission giver os mening, mens visionen giver retning. Mission og vision udgør et vigtigt grundlag for strategiske valg og fravalg (lederskab).

En vision kan vurderes på om den er:

 • Visionær. Er den reelt nyskabende og har den en lang tidshorisont?
 • Rummelig. I hvor høj grad tager visionen højde for evt. ændringer i markedet og industrien og hvad disse ændringer vil skyldes?
 • Unik. Adskiller den sig fra dine konkurrenters vision?
 • Samlende. Hvor meget vil organisationen være samlet og i enighed omkring visionens mål om fremtiden?
 • Implementerbar. Kan den opnås, og har man taget højde for de basale ting, der er nødvendige for at forfølge visionen i den nærmeste fremtid?

Selvom man tager højde for ovenstående kriterier, er det ikke nødvendigt at formulere en lang og detaljeret vision. Ofte er korte og vidtrækkende visioner bedre til at indikere, den retning man ønsker organisationen skal tage, fremfor en mere stringent men begrænsende formulering.

 

 1. Mission

Hvordan omsætter vi visionen til virkelighed

Hvilke aktiviteter arbejder vi med. Behøver ikke at være konkret eller målbar. Er kun værdifuld hvis den følges op af en konkret strategi- og handleplan.

3 elementer skal så vidt muligt være indeholdt

 1. Hvad vi gør (aktiviteter – tilbyder/giver/hjælper/støtter o.lign)
 2. For hvem (målgruppen)
 3. Hvorfor vi gør det (målet)

 

 1. SWOT

Et analytisk redskab der bruges til at vurdere klubbens styrker og svagheder for herved bedre at kunne lave en stratetisk planlægning.
Her baserer den sig på subjektive betragtninger fra klubbens medlemmer.
SWOT oversættes som

S => Strengths = Styrker.             Hvad er vi gode til Hvad kendetegner AR mm.
W => Weaknesses = Svagheder. Hvilke mangler har vi, hvad burde vi gøre, hvad
bremser os, hvor burde vi optimere mm

O =>Opportunities =  Muligheder. De positive påvirkninger vi kan se foran os – bruge

T => Threats = Trusler.                 Trusler udefra/indefra. Hvad kan stoppe os

 

SWOT analysen tvinger os til at se kritisk på udfordringerne, udnytte vores styrker og optimere/sætte ind de rigtige steder.