Klubudvikling

Beslutningsreferat fra 2. Klubudviklingsmøde 28 JAN 2020

 1. Indledning
 2. møde i AR klubudviklingsforløb, blev gennemført primært med deltagelse af de medlemmer som også deltog i første møde d. 13 NOV 2019.
  Siden sidste møde er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Resultatet herfra var grundlaget for mødet.

Igen blev mødet ledet af DFfRs udviklingskonsulent Anna Karina Gravad.

 1. Formål

Med udgangspunkt i resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen, at finde de positive såvel som de negative aspekter og hvad vi ønsker at gøre ved det og hvornår. 

 1. Deltagere i mødet

Karsten Holt
Ulrik Saxager

Lars Landgrebe
Dan Dodensig Christensen
Sten Zülow

Anders Thomsen (afbud)
Christoffer Vinther
Jens Brandt
Jakob Kristensen
Bjarne Petersen
Simon Staal
Søren Bagger Christensen
Troels Danielsen
Mikael Hermansen
Jonas Lindh (afbud)

Peter Plenge

Kaj Erik Bonderup Jensen

Anna Karina Gravad (DFfR udviklingskonsulent)

 1. Referat fra 2. møde

Klubudviklingsmødet blev gennemført d. 28 JAN 2010 med fokus på spørgeskemaets resultater.

Selve undersøgelsen kan findes på ”Players 1st”. Her kan man selv bladre rundt i undersøgelsens resultater.
Undersøgelsen blev gennemført med 142 svar eller 62 % af klubbens medlemmer. Det er en ganske pæn svarprocent, hvilket vidner om et udtrykt ønske om at være med til klubudvikling.

Samlet havde vi en Ambassadør score på 42%. Det var ikke så ringe endda, men vi kan godt få den højere op. Benchmark (gennemsnit for øvrige klubber) er 59 (udelukkende kajakklubber). Vi er den første roklub, som har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. Klubbernes deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen vil være en stor hjælp for DFfR arbejde med roningens fremtid

På serviceområder blev der vurderet på flg. områder:

 • Klubliv
 • Fysiske rammer og omgivelser
 • Øvrige faciliteter
 • Sikkerhed
 • Planlagte ro-hold og træningstilbud
 • Ture
 • Stævner
 • Ledelse og information
 • Priser, produkter og bådtyper
 • Din begyndelse i bådklubben
 • Frivillige
 • Træneren/instruktøren

Hvert enkelt område blev gennemgået og resultaterne blev opført på en positiv liste henholdsvis negativ liste.

Positivt:
– Ambassadørscore på 42% . Kunne være bedre
– Stævner. Høj scoring
– Universitetsroerne & 60+ er glade for klublivet. Super
– Mange vil gerne hjælpe til i klubben, men det må gerne tydeliggøres og værdsættes mere
  62 personer har tilkendegivet at de gerne vil være frivillige indenfor specifikke områder – bestyrelsen har
efterfølgende skrevet direkte til disse personer med en positiv tilkendegivelse.

– Tilfredshed med træningsfaciliteterne
– Tilfredshed med træningstilbud
– Tilfredshed med de ture der arrangeres i klubben
– Materiel og kontingent er der stor tilfredshed med
Negativt:
(Tallet  efter emnet angiver en rangfølget prioritet. 1 er højeste prioritet for handling)
– Overblik over og koordinering af arbejde. (1) På kommende generalforsamling vil bestyrelsen præsentere en metode til at engagere medlemmerne i klubbens arbejde og at frigøre bestyrelsen til at varetage bestyrelsesarbejde.
– Behov for mere effektiv kommunikation. (1) Vi skal finde en mere effektiv vej med information til klubbens medlemmer. Det kunne være flere info-møder, kommunikation via TV skærm i hallen (kommende aktiviteter som netop afholdte), etc
– Der skal gøres noget ved samarbejdet mellem trænere/instruktører. Øget anerkendelse af instruktør-opgaven. (1) Etablere et uddannelsesudvalg – tages op på rekrutteringsmødet d. 29 JAN)
– Gentænke og udvikle uddannelse af instruktører i roskolen. (1) Etablere et uddannelsesudvalg)
– Styrke uddannelse af klubbens medlemmer generelt (1) Emne på rekrutteringsmødet d. 29 JAN
– Større fokus på klubliv, alder 35-61 år. (2) Tages op på generalforsamlingen
– Behov for at arbejde med tidspunkter for eksisterende ro-hold/ro-tilbud. (2) Emne på rekrutteringsmødet d. 29 JAN

– Tilmelding til, samt praktisk information omkring ture skal være mere tilgængeligt. (2) Emne på rekrutteringsmødet d. 29 JAN

– Bruserfaciliteter. (3) Iværksættes efter generalforsamlingen ved frivilligt arbejde
– Rengøring. (3) Iværksættes efter generalforsamlingen ved frivilligt arbejde
– Det er en sten i skoen hvordan der ses på bestyrelses arbejde. (ved at iværksætte ovenstående vil den sten i skoen blive mindre eller fjernet helt)

 1. WAY AHEAD

Næste møde med i udviklingsarbejdet aftales med DFfR efter afholdelse af generalforsamlingen og iværksættelse af de tiltag anført i negativlisten