Klubudvikling-Er det nu nødvendigt ?

Start med at stille dig selv de her spørgsmål:

 1. Har du oplevet medlemsfremgang de sidste 5 år?
 2. Har du oplevet, at det er svært at fastholde nye medlemmer?
 3. Hvornår plejer vi at rekruttere nye medlemmer? 1-4 kvartal?
 4. Har vi arbejdet strategisk med rekruttering af nye medlemmer?
 5. Hvornår har vi sidst fornyet eller udviklet på vores roskole?
 6. Har vi en formuleret vision med tilhørende strategi og handlingsplaner, der understøtter visionen?
 7. Hvad har vi af struktureret træningstilbud til klubbens medlemmer ud over universitetsroning?

Aalborg Roklub var en gang en klub med:

 • Masser af medlemmer.
 • Masser af frivillige hænder.
 • Masser af aktivitet.
 • Pokalskabet er vores “altertavle” der vidner om en tid, hvor alting var godt.

Hårdt trukket op kan man sige ”at hvis vi ikke udvikler klubben, så afvikler vi den
Hvis vi bliver ved med at gøre som vi plejer – så lukker vi.
AR har ikke et stigende medlemstal og hvert år øges aldersgennemsnittet, hvis det ikke var for UNI afdelingen. Kig på vores medlemstal. 

Vi har en super sportsgren, en effektiv træningsform, en klasse placering ved fjorden med fantastiske faciliteter og en god social sammenhængskraft eller har vi nu også det!

AR bestyrelse har besluttet at vi vil det anderledes.
Vi skal være en klub i udvikling, en dynamisk og aktiv klub med gode tilbud til alle og et stærkt sammenhold på tværs. En klub med en vision og en strategi til at nå målet. 

Til det formål har vi allieret os med DFfRs udviklingskonsulent Anna Karina Gravad, der uden beregning er sparringspartner for de klubber, der ønsker at gennemføre et udviklingsforløb. De enkelte steps i forløbet er beskrevet på plakaten ”Den røde tråd”, som hænger i opholdsstuen.

Opstartsmødet er gennemført. Nu skal vi til det vigtigste. Vi skal formulere en vision for Aalborg Roklub, fundamentet for vores udvikling. 

Vi tager hul på opgaven onsdag d. 13. november kl 18:00 i AR opholdslokale, og DU er inviteret. 

For at få den stærkeste plan for AR vision skal vi have så mange af klubbens ”små” teams repræsenteret som muligt. Vi skal ikke være 40-50 personer, men et ca. tal på 15-20 vil være optimalt. 

AR tovholder på opgaven er Sten Zülow.
Snak sammen i jeres team og find en repræsentant, der kan give et substantielt bidrag til udviklingsarbejdet. Vi taler ikke om et stort anlagt møderække, men om 3-6 møder i perioden november til april. Det er mit bedste gæt. Tag en snak med Karsten eller Sten så vi kan få en god start på det kommende udviklingsarbejde.  

Indflydelse får man ved tilstedeværelse. Dukker du eller jeres team ikke op til fællesmødet, betragter vi det som en stiltiende accept af, at I bakker loyalt op omkring den retning de fremmøde forsøger at skabe for Aalborg Roklub.