Klubudvikling

Status 20 DEC 2019

Onsdag d. 13 november blev klubudviklingen sparket i gang med hjælp fra DFfR udviklingskonsulent Anna Karina Gravad og 16 af medlemmerne i AR. Det først møde blev gennemført med fokus på klubbens vision, værdier, stærke sider, svagheder, trusler mm.

Klubbens målsætning blev defneret som:

AR skal være en klub i udvikling, en dynamisk og aktiv klub med gode tilbud til alle og et stærkt sammenhold på tværs. En klub med en vision og en strategi til at nå målet.

Vision

Hvad er ønskesituationen for AR i 2025

Være en attraktiv roklub for voksenroere på alle niveauer – alder og med Danmarks stærkeste UNI afdeling.

Mission for AR frem mod 2025

AR skal have attraktive træningstilbud for alle og hele året. Der skal tilsikres en robust økonomi til en aktiv kapafdeling. Økonomien skal sikres ved en medlemsfremgang, men også ved en øget udnyttelse af sponsorer, brug af fonde mm.

En medlemstilgang mod de 300 aktive roer. En UNI afdeling på ca. 50 og motionsroere på ca. 250 medlemmer.

Etablering af en ungdomsafdeling er ønskeligt, men ”fundamentet” skal sikres først.

For at tilsikre træningstilbud hele året, skal der arbejdes med en opgradering af motionsrummet, om muligt i samarbejde med ADR og Kajakklubben.

Vi skal søge et stærkt samarbejde mellem Aalborg Roklubber.
Et af nøgle områderne er engagerede medlemmer i klubbens aktiviteter og at klubben skal være inkluderende.

Klubbens værdigrundlag

VI SKAL FASTHOLDE VORES TRADITIONER OG KULTUR

Målgrupper som AR skal fokusere på er

  • 40-60
  • 60+
  • Uni-Roning


Jeg vil i øvrigt henvise til referatet fra 1. møde, som hænger i klubbens opholdslokale.
(eller via linket her)

WAY AHEAD

Der gennemføres løbende info ved hjælp af opslag, facebook, hjemmeside, TV i hallen mm

Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse (medlemmet i centrum) i perioden 8-22 januar.
Resultatet heraf skal bl.a. bruges ved 2. møde i klubudviklingsprojektet d. 28 januar.
I vil modtage nærmere orientering om denne spørgeskemaundersøgelse og vi vil invitere til et medlemsmøde d. 8 januar.

D. 29 januar går vi desuden i gang med næste delopgave i f.m. klubudviklingsprojektet – rekruttering af nye medlemmer.

AR generalforsamling er planlagt til afholdelse d. 11 februar. Her vil der blive givet en statusopdatering.