Kontingent for 2024

Opkrævningen er sendt ud til at alle medlemmer pr. mail.
Kontingentbetalingen foregår ved bankoverførsel til:
regnr.: 7450 kontonr: 1106392

Husk at skrive en kommentar til indbetalingen.
“Kontingent: <dit navn>”

Betalingsfrist var 1. april 2024

Modtog du ikke kontingentopkrævningen, eller er du i tvivl om størrelsen af dit kontingent, så kontakt straks formand Karsten Holt
formand@aalborgroklub.dk