Kontingentopkrævning 2023

Kontingent for 2023

Opkrævningen er nu sendt ud til at alle medlemmer pr. mail.
Kontingentopkrævningen foregår pr MobilePay til nr. 989037
eller ved bankoverførsel til regnr.: 7450 kontonr: 1106392

Husk at skrive en kommentar til indbetalingen.
“Kontingent: <dit navn>”

Betalingsfrist: 1. april 2023

Modtog du ikke kontingentopkrævningen, eller er du i tvivl om størrelsen af dit kontingent, så kontakt straks formand Karsten Holt
formand@aalborgroklub.dk