VIGTIG information om genåbning af Aalborg Roklub

Kære rokammeraterhaandsprit

Nu dages det brødre og søstre, det lysner i øst !

DIF, DGI og DFfR har løsnet lidt af det stramme greb, som vi har været låst af indtil nu.

LÆS OMHYGGELIGT vedlagte vigtige information !

Fra og med torsdag, den 23. april 2020 er det atter tilladt at ro – MEN – med den sunde fornuft i behold, respekt for hinandens helbred – OG – efter de retningslinier, som bestyrelsen nu udsteder – OG de generelle retningslinier udstedt af sundhedsmyndighederne (som alle burde være bekendte med).

Eksempelvis må der maksimalt være 10 roere tilstede samtidigt – med passende afstand.

Der er opstillet spande, børster, svampe samt opvaskemiddel – præcis hvor vandslangerne hænger.

Der er opstillet dispensere på strategiske steder i roklubben. Brug dem flittigt !

God fornøjelse med roningen.

Med rosportslig hilsen

Bestyrelsen

As of Thursday, April 23, 2020, it is allowed to row – BUT – with common sense, respect for each other’s health – AND – according to the guidelines now issued by the board – AND the general guidelines issued by the health authorities
(which everyone should be familiar with).