VIGTIG information til alle medlemmer i Aalborg Roklub

Kære rokammerater

På baggrund af regeringens, sundhedsmyndighedernes og senest også DFfRs
henstillinger har bestyrelsen besluttet, straks at lukke for alle
indendørs og udendørs aktiviteter i roklubben. Det er tillige vigtigt at
undgå at færdes i grupper.

Det betyder, at den annoncerede rengøringsdag, ekstraordinære
generalforsamling – OG – standerherhejsning udskydes indtil anden
meddelelse gives.

Vi ønsker at alle vore medlemmer kommer godt igennem denne svære tid.

Måtte nærværende give anledning til spørgsmål, er man som altid
velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Med rosportslig hilsen
Bestyrelsen