Generalforsamling Aalborg Roklub 2020

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 11. februar kl. 19.00 i klubbens opholdsstue.

Regnskab for 2019, budget for 2020 samt eventuelle forslag (pkt4.), vil blive lagt frem til gennemsyn i klubbens opholdsstue.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsordenpunkter (iflg. vedtægterne): Læs mere

Medlemmet i centrum

Medlemsundersøgelse

Aalborg Roklubs store medlemsundersøgelse, er udsendt til alle medlemmer onsdag d. 8. januar.

Undersøgelsen sluttede d. 22. januar med flg. svarprocent

Det nye medlemsblad er nu klar til læsning…

ROBLAD NR.1 – januar/februar, er klar til læsning

Medlemsblad januar/februar 2020

Du kan også læse alle de øvrige udgaver af medlemsbladet her

Medlemsblad arkiv
Redaktionen

Klubudvikling

Status 20 DEC 2019

Onsdag d. 13 november blev klubudviklingen sparket i gang med hjælp fra DFfR udviklingskonsulent Anna Karina Gravad og 16 af medlemmerne i AR. Det først møde blev gennemført med fokus på klubbens vision, værdier, stærke sider, svagheder, trusler mm.

Klubbens målsætning blev defneret som:

AR skal være en klub i udvikling, en dynamisk og aktiv klub med gode tilbud til alle og et stærkt sammenhold på tværs. En klub med en vision og en strategi til at nå målet.

Læs mere

Vinterroning

is-i-limfjorden

Følgende både må anvendes til vinterroning:

Frem
Skrald
Ajs
Langer

Fra og med standerstrygningen,
Lørdag d. 26. oktober Kl. 14
skal vinterronings reglementet følges!

Læs mere