Det nye medlemsblad er nu klar til læsning…

Det nye medlemsblad, er klar til læsning

Medlemsblad maj/juni 2020

Du kan også læse alle de øvrige udgaver af medlemsbladet her

Medlemsblad arkiv
Redaktionen

VIGTIG information om genåbning af Aalborg Roklub

Kære rokammeraterhaandsprit

Nu dages det brødre og søstre, det lysner i øst !

DIF, DGI og DFfR har løsnet lidt af det stramme greb, som vi har været låst af indtil nu.

LÆS OMHYGGELIGT vedlagte vigtige information !

Fra og med torsdag, den 23. april 2020 er det atter tilladt at ro – MEN – med den sunde fornuft i behold, respekt for hinandens helbred – OG – efter de retningslinier, som bestyrelsen nu udsteder – OG de generelle retningslinier udstedt af sundhedsmyndighederne (som alle burde være bekendte med).

Eksempelvis må der maksimalt være 10 roere tilstede samtidigt – med passende afstand.

Der er opstillet spande, børster, svampe samt opvaskemiddel – præcis hvor vandslangerne hænger.

Der er opstillet dispensere på strategiske steder i roklubben. Brug dem flittigt !

God fornøjelse med roningen.

Med rosportslig hilsen

Bestyrelsen

As of Thursday, April 23, 2020, it is allowed to row – BUT – with common sense, respect for each other’s health – AND – according to the guidelines now issued by the board – AND the general guidelines issued by the health authorities
(which everyone should be familiar with).

GAR’s forårsfest -AFLYST

GAR’s forårsfest

Fredag 15. maj 2020 er

AFLYST

Kontingentopkrævning 2020

Kontingentopkrævningen for 2020 er nu sendt ud pr. mail

Sidste rettidige indbetalingsdato: 10-03-2020

Betalingen foregår nu pr MobilPay til nr. 989037
eller ved bankoverførsel til regnr.: 7450 kontonr: 1106327

Har du ikke modtaget en kontingentopkrævning,
så kontakt straks formand Karsten Holt
formand@aalborgroklub.dk