Det nye medlemsblad er nu klar til læsning…

Det nye medlemsblad, er klar til læsning

Medlemsblad januar/februar 2023

Du kan også læse alle de øvrige udgaver af medlemsbladet her

Medlemsblad arkiv
Redaktionen

Aalborg Roklubs Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes  28. februar 2023 kl. 19:00

Afholdes i Aalborg Roklubs opholdsstue

Regnskab for 2022 og budget 2023 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen

Indkomne forslag vil tillige være fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen med regnskab og budget – og vil være tilgængeligt her på hjemmesiden.

Læs mere

Vinterroning 2022-> 2023

Følgende både må anvendes til vinterroning:

foto: Jonny Rosenørn de Lasson -rosenoernfoto.dk

Frem
Skrald
Ajs
Langer

Fra og med standerstrygningen,
Lørdag d. 29. oktober
skal vinterronings reglementet følges!

Læs i øvrigt vinterronings reglementet:
https://www.aalborgroklub.dk/wp/vinterreglement/ 

HUSK at anvende de grønne veste, der hænger ved redningsvestene !

 

 

PÅ KANTEN AF FJORD & BY

Kære rokammeraterBådparken på kanten af fjord & by

Som I måske har læst i de nordjyske medier, så er vinderforslaget for vestbyens udvikling fundet. Dermed kan næste fase søsættes, dialogen med de “berørte parter” m.fl.

Vi har i Aalborg Roklub naturligvis gennem hele forløbet været aktive i form af Lars Topp som har haft luppen i brug på det arkitektoniske og byggetekniske område og Jens Skovgaard, som har haft fokus på det politiske og det substantielle indhold.
Læs mere

Svømning i Sofiendal svømmehal…(næsten) hver søndag!

NÆSTEN hver søndag kl. 17-18 – har vi  svømning i Sofiendal Svømmehal.

Svømning starter 6. november 2022.

Læs mere