VIGTIG information til alle medlemmer i Aalborg Roklub

Kære rokammerater

På baggrund af regeringens, sundhedsmyndighedernes og senest også DFfRs
henstillinger har bestyrelsen besluttet, straks at lukke for alle
indendørs og udendørs aktiviteter i roklubben. Det er tillige vigtigt at
undgå at færdes i grupper.

Det betyder, at den annoncerede rengøringsdag, ekstraordinære
generalforsamling – OG – standerherhejsning udskydes indtil anden
meddelelse gives.

Vi ønsker at alle vore medlemmer kommer godt igennem denne svære tid.

Måtte nærværende give anledning til spørgsmål, er man som altid
velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Med rosportslig hilsen
Bestyrelsen

Jazz aften AFLYST

Jazz aftenen d. 7. april 2020 er AFLYST

Løvspringstur – AFLYST

Løvspringstur – AFLYST

Kontingentopkrævning 2020

Kontingentopkrævningen for 2020 er nu sendt ud pr. mail

Sidste rettidige indbetalingsdato: 10-03-2020

Betalingen foregår nu pr MobilPay til nr. 989037
eller ved bankoverførsel til regnr.: 7450 kontonr: 1106327

Har du ikke modtaget en kontingentopkrævning,
så kontakt straks formand Karsten Holt
formand@aalborgroklub.dk