Roskole 2020

Romotion er go’ motionRoskole

Roning er en af de få motionsformer, som kan dyrkes med stort udbytte af alle. I
tilgift får du nogle gode naturoplevelser og masser af frisk luft.

Er du en mand,  er du fyldt 18 år og har du lyst til at dyrke seriøst motion, så afholdes der roskole 8. og 9. august

Læs mere om roskole her.

Du kan tilmelde dig roskolen ved at sende en mail til roskole@aalborgroklub.dk

Interesseret?

Så udfyld denne tilmelding

INFORMATION OM GENÅBNING AF AALBORG ROKLUB

Nedenstående er gældende fra og med Torsdag d. 11 junihaandsprit

Så er der grønt lys !!! MEN

Seneste udmelding fra sundhedsmyndighederne og Aalborg Kommune betyder, at vi nu atter kan bruge det meste af roklubben på fuldt blus.

Dette indebærer, at det atter er tilladt at bruge vort omklædningsrum og vore badefaciliteter.

MEN !!!

Der er stadig følgende regelsæt/begrænsninger:

INDENDØRS TRÆNING
For indendørs træningsfaciliteter gælder, at der skal være minimum 4 M2 gulvareal per person samt 2 meter afstand mellem hvert ergometer, cykel eller anden træningsstation (maskiner til styrketræning).  Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit og respektere 2 meters afstand til øvrige klubkammerater, der også træner. Måtterne må IKKE anvendes.

Motionslokalet specifikt (udover nævnte)

Max 8 personer i motionslokalet
Afvask før og efter brug
Sprit hænder
Afblændede maskiner må ikke benyttes

Robassin

Kun robassinet må anvendes. Ialt 5 motionister må befinde sig i lokalet samtidigt.

Motionslokalet på 1. sal må kun anvendes efter kontakt til Bjarne Pedersen.


KLUBLOKALE

Der er adgang til klublokalet, og dermed muligheden for sociale arrangementer, ved at overholde kravet om 1 person pr. 2 M2 gulvareal og med minimum 1 meters afstand mellem deltagerne – såfremt der er tale og stillesiddende aktivitet. Dog maximalt 40 personer samtidigt.

TERRASSEN
Der skal være minimum 1 meters afstand mellem medlemmer på terrassen.

OMKLÆDNINGSRUM OG BADEFACILITETER
Omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter kan tages i brug under forudsætning af, at hver bruger rengører alle kontaktflader efter sig med håndsprit. Så opretholder vi myndighedernes krav om skærpet fokus på rengøring minimum en gang dagligt.

Der skal være minimum 4 M2 gulvareal per person samt 2 meter afstand mellem hver person i omklædnings-og badefaciliteterne.

Fælles håndklæder og sæbestykker bør undgås. Brug papirhåndklæder og sæbedispensere.

RONING PÅ VAND
Der skal fortsat være et øget fokus på hygiejne og rengøring af båd samt årer.

Måtte der være tvivl om ovenstående eller iøvrigt er man altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Med rosportslig hilsen

Bestyrelsen

Kontingentopkrævning 2020

Kontingentopkrævningen for 2020 er nu sendt ud pr. mail

Sidste rettidige indbetalingsdato: 10-03-2020

Betalingen foregår nu pr MobilPay til nr. 989037
eller ved bankoverførsel til regnr.: 7450 kontonr: 1106327

Har du ikke modtaget en kontingentopkrævning,
så kontakt straks formand Karsten Holt
formand@aalborgroklub.dk