Generalforsamling 2018

favicon

Aalborg Roklub

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 13. februar 2018, kl. 19.00 i klubbens opholdsstue.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2018 (§7 Generalforsamling)

Regnskab for 2017 og budget for 2018, bliver ophængt i opholdsstuen, samt på nettet, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Continue reading

GAR generalforsamling 2018

Generalforsamling i GAR
Det indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i AR’s lokaler
på 1. sal:

Torsdag, den 8. februar 2018 kl. 18.30

Dagsorden iflg. vedtægterne: Continue reading

Det nye medlemsblad er nu klar til læsning…

ROBLAD NR. 1 – januar/februar, er klar til læsning

Bladet bliver postomdelt – indeholder indkaldelse til generalforsamling 13. februar 2018

Medlemsblad januar/februar 2018

Du kan også læse alle de øvrige udgaver af medlemsbladet her

Medlemsblad arkiv
Redaktionen

Standerhejsning 2018

 

Aalborg Roklub byder medlemmer, familie, venner, annoncører og sponsorer velkommen til Roklubben (2)Standerhejsning 2018 – sæson nummer 132 – søndag, den 25. marts kl. 10.00.

Og naturligvis er roklubben efterfølgende vært i opholdsstuen ved den traditionelle buffet.

Vel mødt til en ny og spændende sæson.

Bestyrelsen

Vinterklargøring 2017/18

Efter standerstrygningen den 28 okt. er det tid for klargøring af bådene til næste sæson.

vinterklar

På den ophængte tidsplan kan I se, hvornår, de enkelte både skal klargøres.

Der er intet til hindring for at rengøring med vand og sæbe samt adskillelse af båden foretages INDEN båden skal i værksted.

Hvis en båd er færdig før tiden, så meddel det  til  den, der skal have båden i værkstedet efterfølgende.

Continue reading