Information om Corona i Aalborg Roklub

(opdateret 27-02-2021)


Som I sikkert er bekendte med, så forlængede Statsministeren de nuværende restriktioner for bl.a. forenings- og fritidslivet frem til og med den 5. april 2021. Det er dog med den glædelige undtagelse, at “Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår “udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.”

Følgende regelsæt/begrænsninger er fremover gældende:

Læs mere

Vinterroning 2020-> 2021

Følgende både må anvendes til vinterroning:

foto: Jonny Rosenørn de Lasson -rosenoernfoto.dk

Frem
Skrald
Ajs
Langer

Fra og med standerstrygningen,
Lørdag d. 31. oktober
skal vinterronings reglementet følges!

Læs i øvrigt vinterronings reglementet:
https://www.aalborgroklub.dk/wp/vinterreglement/

 

 

Bådklargøring 2020 -> 2021


Efter standerstrygningen er det tid for klargøring af bådene til næste sæson.

På nedenstående tidsplan kan I se, hvornår de enkelte både skal klargøres. Der er intet til hindring for, at rengøring med vand og sæbe samt adskillelse af båden foretages INDEN båden skal i værksted.

Hvis en båd er færdig før tiden, så meddel det til den, der skal have båden i værkstedet efterfølgende.

Læs mere