Udvikling

Plan 2020 !

 

 1. Planen gennemføres med Aalborg Roklub som ansvarlig for ”Planen”

 

 1. Overordnet Målsætning : at sikre en udviklingsplan hvor den primære rekruttering er mandlige studenter fra Aalborg Universitet (AAU) & University Collage Nordjylland (UCN) med det sigte, at Rouddanne de studerende samt andre interesserede, af hankøn, til et niveau der i 2020 er på Nationalt Eliteniveau med muligheder for at indgå som landsholdsroer i Dansk Rocenter (DRC).

 

 1. Niveau 1. (Rekrutteringsperioden) : Efter eet års rouddannelse skal den enkelte have kendskab til og forståelse af at ro med én og to åre i outriggede både (dog ej 1 x). Der skal arbejdes mod en Grundlæggende bådbeherskelse, herunder at kunne balancere båden. Der arbejdes indledningsvis med too årer (Coastal 4 x + / Gig 4 x + / 4 x). Målet er at roeren behersker rotaget rimeligt, dvs kan udføre øvelserne med god kontrol og være afspændt.

 

 1. Niveau 2. (Etableringsperioden) : Efter too års rouddannelse skal den enkelte have fornemmelse af hvad Bådføling er, og kunne anvende de indlærte kundskaber og kunne tilpasse sig de andre roere i mandskabsbåde (8 + / 4 – / 2 – / 4 x / 2 x). 1 x benyttes udelukkende til tekniktræning. Skal kunne føre træningsdagbog . Skal have kendskab til indstilling af båd og årer.

 

 1. Niveau 3. (Udviklingsperioden) : Efter tre års rouddannelse skal den enkelte beherske roning såvel med én henholdvis to åre i bådtyperne (8 + / 4 – / 2 – / 4 x / 2 x), beherske den teoretiske inddeling af rotaget samt have kendskab til roning i 1 x. Skal beherske indstilling af båd og årer. Der arbejdes målrettet på at hjemtage Danske Mesterskaber.

 

 1. Niveau 4. (Præstationsperioden) : I denne sæson arbejdes der mod at få de bedste på landsholdet samt at hjemtage flere Danske Mesteskaber. Samt at ”Kraftcenter Aalborg” bliver etableret !

 

Plan 2020  Udviklingsforløb !

”Projekt 888”

 

Pr. 01 NOV. 2016

 

Til : 01 OKT 2020

1.       Træningsår

Rekrutteringsperioden

 

2.       Træningsår

Etableringsperioden

3.       Træningsår

Udviklingsperioden

4.       Træningsår

Præstationsperioden

5.       Bem.
Vinter-træning

01 NOV – 01 APR

Bassin / Roergometer 3-4 x uge. Styrke 2 x uge + Bevægelighedsøvelser.

Roergometertest min  06.45

Roergometer 4 -5 x uge. Styrke 2 x uge + Bevægeligsøvelser.

Roergometertest min  06.30

Roergometer 5 x uge. Styrke 2 x uge. Anden træning 2 x uge + Bev.

Roergometertest min  06.15

Roergometer 6 x uge. Styrke 2 x uge. Anden træning 3 x uge + Bev.

Roergometertest min  06.00

For at være en del af Projekt ”888” skal der som min trænes 2 x pr. uge efter Træningsprogram.
Sommer

01 APR – 01 OKT

Coastal / Gig / 4 x / 2 x / 8 + / 4 + / 4 – 4 x / 2 x / 8 + / 4 – / 2 – / 1 x Specialisering / Faste hold Specialisering / Faste hold
MÅL Aalborg Regatta + deltagelse v. Danske Regattaer Dansk UniversitetsMesterskab Europian University Rowing Games / Championships Dansk Mesterskab + Testregatta mod DRC I år 2020 forventes det at ”Kraftcenter Aalborg” er el. bliver etableret !

 

Projekt Kaproning i Aalborg Roklub 2016

Projektet er opdelt i fire grupper :

1.      Elitegruppen : Mål : Skabe Landsholdsroere // Skabe Vinderteam`s

2.      Basisgruppen : Minimum 5 x træning pr. uge // Mål : Finaleplads v.     EUG 11-15 JUL.

3.      Rekrutteringsgruppen : Minimum 2 x træning pr. uge // Mål : Vinde Universitetsmesterskabet v. DM d. 17 – 18 SEP           

4.      Motionskaproere :  Ingen målkrav  // Al roning i outrigger aftales med Cheftræneren.                                                             

VISION :
 1. Skabe Kaproere, primært rekrutteret fra Aalborg Universitet (AAU) og andre interesserede.
 2. Verdensrekordforsøg : 24 timer i Roergometer for 10 mand`s hold.
 3. Deltagelse i European University Rowing Games
 4. Deltagelse i Danske Regattaer for at dygtiggøre sig målrettet mod DM
 5. Deltagelse i de Danske Mesterskaber (DM)
 6. Deltage ved de Danske UniversitetsMesterskaber i 8 +.
 7. Deltagelse v. DRC`s testregatta
MISSION :

Aalborg Roklub (AR) vil betjene Studenter fra Aalborg Universitet (AAU) og andre :

AR tilbyder // kræver følgende til / af de studenter og andre der tilmelder sig Projektet :

 1. Ro – Udvikle / Ro – Uddanne / Udtage de roere der har valgt at deltage i projektet !
 2.  Tilstræbe et niveau der giver adgang til finaler i 8 + Samt Deltage i 4 – // 4 x // 2 – // 2 x
 3. Træningsperioden påbegyndes ved sæsonafslutning d. 02 NOV 2015 (efter standerstrygning) ! Træningsperioden slutter v. Copenhagen Habour Race 15 OKT
 4. Vintertræningsperioden : 02 NOV  indtil der kan trænes på vand (MAR – APR 2016) :

Fysisk træning i vinterperioden ved roning i Romaskine, Robassin og Vægttræning.

 

 1. Hold Elite :
 1. Min 5 x træningspas pr. uge i roergom. Samt 2 x vægttræning pr. uge.
 2. Specieltræning for udvalgte roere (Anders +++++) ( 2 x træning pr. dag).
 3. Én week end pr. mdr. i Holstebro med banetræning på vandet.
 4. Én week end pr. mdr. på vandet i Aalborg i vinterperioden.
 5. Konkurrencetræning ved deltagelse i Slide-ergometer-mesterskap (12 DEC) // JM i ro-ergometer (09 JAN) // DM i ro-ergometer (30 JAN).
 6. Evt. Nordic Indoor i Horten (Norge) d. 06 – 07 FEB 2016 ?
 7. Test ved deltagelse i 8 GP Vinter samt Max iltoptag v. AAU Testlap, i starten af perioden og slutningen af perioden.
 8. Jævnlige ”Uge-test`s” i perioden.
 9. Werdensrekordforsøg : 24 timer i Roergometer
 10. Hold Basis :
 1. Min 5 x træningspas + 2 x Vægttræning pr. uge
 2. Deltagelse i ”Elite”- aktiviteter er efter aftale med trænerteamet

 

 1. Hold Rekruttering :
 2. Min 2 x træningspas pr. uge
 3. Deltagelse i div.- aktiviteter er efter aftale med trænerteamet
 4. Hold Motionskaproning : Alle aktiviteter efter aftale med trænerteamet

 

Hold Elite :

Træning i Rosæsonen : Roning i robassin & Singlesculler / Dobbeltsculler / Dobbeltfirer / Toer u. stm. / Firer u. stm. / Otter m. stm. samt Vægttræning.

 1. Min 9 x træningspas (incl. vægttræning) pr. uge. I sommerferie-perioden op til 12 x pr. uge.
 2. Konkurrencetræning ved deltagelse i :
  • Påsketræningslejr i Holstebro                (23 – 28 MAR)         5 dg.
  • Odense Regatta                                        (23-24 APR)            2 dg.
  • Bagsværd Regatta                                    (14-15 Maj)             3 dg.
  • Holland Beker Amsterdam                     (04-05 JUN)             3 dg.
  • Aalborg Regatta (Kun Kaniner)  ?            (17 JUN)                  1 dg.
  • Nordisk Mesterskab Mølndal   ?             (18-19 JUN)             3 dg.
  • Træningslejr i Sorø (Kun Uni-roere)       (26 JUN- 01 jul)       5 dg.
  • Sorø Regatta                                              (2-3 JUL)                   2 dg.
  • Holstebro Regatta                                     (13-14 AUG)             2 dg.
  • Træningslejr i Holstebro                           (15-21 AUG)            7 dg.
  • Århus Regatta                                            (27-28 AUG)             3 dg.
  • DM (Brabrand)                                          (17-18 SEP)              3 dg.
  • Test regatta (Bagsværd)                          (01-02 OKT)            3 dg.
  • Copenhagen Habour Race                        (15 OKT)                  2 dg.
 3. Træningslejr i Holstebro med tilknytning af eksterne trænere.
 4. Flere trænings-week end`s i Holstebro for at træne på afmærkede baner m. ekstern træner.
 5. Teori om Roning – Fysisk træning – Psykisk træning – Teknisk Træning – Indstilling af båd – Kost – mm.

MÅL :

 1. At slå Werdensrekord en (512, 649 km) i 24 timers Ergometerroning i MAR 2016 !
 1. At blive min nr. 2 v. de Danske Mesterskaber i 4 x
 2. At blive min nr. 2 v. de Danske Mesterskaber i 8 + (forstærket med Universitetsroere) !
 3. At få en mand på Landsholdet (Anders Boutrop) pr. Testregattaen d. 02 OKT 2016
 4. Deltage i hensigtsmæssige Regattaer jf. konkurrencetræning, i sommerperioden !

 

Hold Basis :

Træning i Rosæsonen : Roning i robassin & Singlesculler / Dobbeltsculler / Dobbeltfirer / Toer u. stm. / Firer u. stm. / Otter m. stm.

 1. Min 5 x træningspas pr. uge.
 2. Konkurrencetræning ved deltagelse i :
  • Påsketræningslejr i Holstebro                (23 – 28 MAR)            5 dg.
  • Odense Regatta                                        (23-24 APR)               2 dg.
  • Norsk Studentermesterskab i Bergen   (07 MAJ) ??            3 dg.    Låne båd ?
  • Bagsværd Regatta                                    (14-15 Maj)                3 dg.
  • Aalborg Regatta (Kun Kaniner)               (17 JUN)                    1 dg.
  • Træningslejr i Sorø                                   (26 JUN- 01 JUL)       5 dg.
  • Sorø Regatta                                              (2-3 JUL)                     2 dg.
  • European University Rowing Games    (11 – 15 JUL)            5 dg.     Låne båd ?
  • Holstebro Regatta                                        (13-14 AUG)             2 dg.
  • Træningslejr i Holstebro                             (15-21 AUG)             7 dg.
  • Århus Regatta  (ej planlagt)                       (27-28 AUG)             3 dg.
  • World University Championship  ??         (2 – 4 SEP)                 4 dg.
  • DM (Brabrand)                                             (17-18 SEP)              2 dg.
  • Copenhagen Habour Race  (Usikker)     (15 OKT)                    2 dg.
 3. Træningslejr i f.b.m. Sorø Regatta.
 4. Træningslejr i Holstebro
 5. Flere trænings-week end`s i Holstebro for at træne på afmærkede baner.

MÅL :

 1. At slå Werdensrekord en(512, 649 km) i 24 timers Ergometerroning i MAR 2016 !
 1. At nå finalen i 8 + v. European University Rowing Games
 2. At blive min nr. 2 v. det Danske Mesterskab i 8 + (forstærket med tidligere Universitetsroere) !
 3. At vinde det Danske UniversitetsMesterskab v. DM
 4. Deltage i hensigtsmæssige Regattaer jf. konkurrencetræning, i sommerperioden !

Projektleder Bjarne Pedersen

 

 

 Projekt   ”European University Rowing Championship”  09 – 12 SEP  2015.

VISION :

Deltagelse i European Universitys Rowing Championships 2015 I Hannover Tyskland.

MISSION :

Aalborg Roklub (AR) vil betjene & servicere Studenter fra Aalborg Universitet (AAU) som følger :

AR tilbyder // kræver følgende til / af de studenter der tilmelder sig Projektet :

 1. Ro – Udvikle / Ro – Uddanne / Udtage de Studenter der har valgt at deltage i projektet !
 2.  Tilstræbe at nå et niveau der giver adgang til finalen i 8 + ved EUC 2015 !
  Samt Deltage i 4 – el. 4 x med de studenter der ikke kvalificerer sig til at ro 8 + !
 3. Træningsperioden påbegyndes ved sæsonafslutning d. 27 OKT 2014 (efter standerstrygning) !
 4. Vintertræningsperioden : 27 OKT indtil der kan trænes på vand (MAR – APR 2015) :

Fysisk træning i vinterperioden ved roning i Romaskine, Robassin og Vægttræning.

 1. Min 5 x træningspas pr. uge i roergom. Samt 2 x vægttræning pr. uge.
 2. Konkurrencetræning ved deltagelse i Slide-ergometer-mesterskap (13 DEC) // JM i ro-ergometer (10 JAN) // DM i ro-ergometer (31 JAN).
 3. Test ved deltagelse i 8 GP Vinter samt Max iltoptag v.AAU Testlap, i starten af perioden og slutningen af perioden.
 4. Sommertræningsperioden


Teknisk træning
i robassin & Singlesculler / Toer u. stm. / Firer u. stm. / Otter m. stm. er

 1. Min 7 x træningspas pr. uge. I sommerferie-perioden op til 9 x pr. uge.
 2. Konkurrencetræning ved deltagelse i :
  • Odense Regatta                                       (25 – 26 APR)                    3 dg.            20 mand
  • Bagsværd Regatta                                    (16 – 17 Maj)                     3 dg.            20
  • Aalborg Regatta                                        (20 JUN)                             1 dg.            20
  • Nordisk Mesterskab (Årungen)              (27 – 28 JUN)                    3 dg.            15
  • Sorø Regatta                                              (04 – 05 JUL)                    7 dg.            20
  • Holstebro Regatta                                     (08 -09 AUG)                     7 dg.            20
  • Århus Regatta                                            (22 – 23 AUG)                   3 dg.            20
  • Træningslejr på Bagsværd Sø               (24 – 28 AUG )                  5 dg.             20
  • EUC (Hannover)                                       (9 – 12 SEP)                      7 dg.             18
  • DM (Bagsværd)                                         (03 – 04 OKT)                   3 dg.             20
  • Copenhagen Habour Race                    (10 OKT)                            2 dg.             20
 3. Træningslejre i f.b.m. Sorø Regatta (29 JUN – 03 JUL) // Holstebro Regatta (03 – 07 AUG) // Bagsværd Sø med tilknytning af eksterne trænere (24 – 28 AUG).
 4. Teori om Roning – Fysisk træning – Psykisk træning – Teknisk Træning – Indstilling af båd – Kost – mm.

MÅL :

 • At nå finalen i European Universitys Rowing Championships 09 – 12 SEP 2015 (Hannover) !
 • Deltage i div. Regattaer jf konkurrencetræning, i sommerperioden !
 • Involvere AAU i Projektet med Støttepersoner – Økonomi – Sponsorer – Test mm.

Projektleder Bjarne Pedersen