Plan 2024

Planen gennemføres med Aalborg Roklub som ansvarlig for ”Planen”.

 

Overordnet Målsætning: At sikre en udviklingsplan hvor den primære rekruttering er studenter fra Aalborg Universitet (AAU) & University Collage Nordjylland (UCN) med det sigte, at rouddanne de studerende samt andre interesserede, af hankøn, til et niveau der i 2024 er på nationalt eliteniveau med muligheder for at indgå som landsholdsroer i Dansk Rocenter (DRC).

1. skridt (Rekrutteringsperioden): Efter ét års rouddannelse skal den enkelte have kendskab til og forståelse af at ro med én og to åre i outriggede både (dog ej 1x). Der skal arbejdes mod en grundlæggende bådbeherskelse, herunder at kunne balancere båden. Der arbejdes indledningsvis med to årer (Coastal 4x+/Gig 4x+/4x). Målet er at roeren behersker rotaget rimeligt, dvs. kan udføre øvelserne med god kontrol og være afspændt.

2. skridt (Etableringsperioden): Efter to års rouddannelse skal den enkelte have fornemmelse af hvad bådføling er, og kunne anvende de indlærte kundskaber og kunne tilpasse sig de andre roere i mandskabsbåde (8+/4-/2-/4x/2x). 1x benyttes udelukkende til tekniktræning. Skal kunne føre træningsdagbog. Skal have kendskab til indstilling af båd og årer.

3. skridt (Udviklingsperioden): Efter tre års rouddannelse skal den enkelte beherske roning såvel med én henholdsvis to årer i bådtyperne (8+/4-/2-/4x/2x), beherske den teoretiske inddeling af rotaget samt have kendskab til roning i 1x. Skal beherske indstilling af båd og årer. Der arbejdes målrettet på at hjemtage danske mesterskaber.

4. skridt (Præstationsperioden): I denne sæson arbejdes der mod at få de bedste på landsholdet samt at hjemtage flere danske mesteskaber. samt at ”Kraftcenter Aalborg” bliver etableret!

 

Projektleder Bjarne Pedersen

 

Træningsdagbog

Symbolliste:

(Pilene referer til din oplevelse af det gennemførte træningspas. Vi opererer med både fysisk og mental oplevelse)

Pil for fysisk oplevelse:

↑ = Overskud og godt tryk i benene. Forbedring fra sidst jeg trænede dette program.

= Ikke ret meget overskud, men holder rytme og tryk hele programmet.

= Presset og går lidt ned til sidst men ellers ok.

= Hårdt presset og begynder hurtigt at miste tryk selvom jeg holder min zone.

= Intet at skyde med, gik helt kold undervejs.

Pil for mental oplevelse:

↑ = Frisk og motiveret – klar på at give den gas hele vejen.

↗ = Lidt træt i hovedet efter meget studiearbejde, men fint fokus til træning.

→ = Ok motivation før træning, men vanskeligt ved at holde fokus under programmet.

↘ = Træt og fraværende, ikke rigtigt lyst til at træne men kom igennem det.

↓ = Demotiveret fra uret ringede, ren overlevelse og intet fungerede.

Flugt-kamp oplevelser: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dagens program: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pace-guidezone og gennemsnitssplit: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Andre faktorer, herunder ekstern stress, problemer med føde og væske samt andre oplevelser, der kan have påvirket dagens træning: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluering vha. træningsdagbog

Evaluering efter en konkurrence (roergometer/regattaer/tests mm.)

Du bestemmer evalueringspunkterne, da det primært er din oplevelse af træningsforløbet der kan forbedre din kommende træningsperiode og konkurrencer! Samtidig har du noget at referere til når vi diskuterer træning.

  1. Fysisk: Periodevis op til de enkelte konkurrencer (Hvad var givende/hvad var ikke så givende målrettet konkurrencen)?
  2. Samlet vurdering af den fysiske træning for hele perioden?
  3. Mentalt: Periodevis op til hver konkurrence: Træningsglæde? Overskud? Nedture? Hvordan påvirkede din mentale tilstand det fysiske arbejde? Flugt-kamp situationer? Hvad gjorde du når du ikke havde lyst til at træne (blev du ”syg”? Sov du over? Var broen oppe? Byttede du tidspunktet til et andet tidspunkt? Eller andet?). Hvad var mest givende: Kammeratskabet? Det sociale? Specielle opgaver? Trænerens interesse for dig? Andet?
  4. Samlet vurdering af din mentale parathed til den aktuelle konkurrence/test.
  5. Hvad kan du gøre bedre fremover?
  6. Hvad skal du fastholde fremover?
  7. Hvad skal ikke fastholdes fremover?