Persondataforordning

[opdateret 12. juli 2018]

GDBR er forkortelsen for EU Persondataforordningen som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger inden for EU.

Forordningen trådte i kraft 25. maj og afløser den gamle Persondatalov.

Regelsættet skal sikre at persondata behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig og sikker måde.

Hvorfor er det nu relevant for os? Jo, selvom Aalborg Roklub ikke er Google, Facebook eller en international Internetforretning men en social orienteret roklub for mænd gælder GDPR reglerne også for os.

Du har som medlem krav på at vide, hvilke oplysninger AR gemmer om dig, nemlig dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse samt din rostatistik. Derudover kan vi i arkiverne have nogle billeder liggende taget i forskellige offentlige sammenhænge. Vi har ikke registreret dit CPR nummer.

Disse informationer stilles til rådighed for AR’s medlemmer i rosystemet og på vores hjemme- og Facebook sider.

I rosystemet står serveren i et aflåst lokale og medlemmerne kan tilgå dem via terminalen i bådhallen. Hjemmesiden og Facebook siderne er i sagens natur offentlige.

Hvis du som medlem gerne vil have slettet dine data efter udmeldelse kan du kontakte bestyrelsen som er ansvarlig for at regelsættet overholdes bedst muligt.

Den dataansvarlige i Aalborg Roklub er  formanden (se bestyrelsesoversigten)