Vedtægter og Reglementer

Følgende vedtægter og reglementer er gældende for roning i Aalborg Roklub

Klubbens vedtægter

Klubbens reglementer:

Generelt
Kaproning
Langtursreglement
Vinterreglement
Vedtægter for Dispositionsfond

Se også vedtægter og reglementer under Dansk Forening for Rosport (Link)