Handleplan i forbindelse med uheld med bådtrailer

Handleplan i forbindelse med uheld med bådtrailer:

Skulle der under transport af både på en af klubbens trailere ske uheld – påkørsel, tab af trailer eller andet er det vigtigt, at du som ansvarlig chauffør sikrer dig således:

Minimer skaden:     

 Få om muligt traileren væk fra vejen.

Alternativt skal traileren markeres, så andre trafikanter kan se den (Trekant)

Aktiver bilens katastrofeblink, hvis dette ikke allerede er sket automatisk.

Sker uheldet på motorvejen med spærring af denne til følge, skal der ringes 112 / 114 (Politiet). Er traileren væk fra motorvejen (i grøften) er dette ikke nødvendigt, da traileren ikke ligger til gene for den øvrige trafik. Vurder situationen og handl derefter.

Sker uheldet i udlandet skal politiet kontaktes

Er der en modpart?:    

Sørg for at få modpartens bilnummer. Forsikringsoplysninger. Gerne billede af
chaufførens kørekort.

Er der uenighed om hændelsesforløb: Kontakt politiet.

Forsikring:

Som dokumentation overfor forsikringsselskabet er det vigtigt, at der bliver
foretaget en grundig billeddokumentation.

Nøjagtig adresse for uheldet.

Fotografer om muligt køretøjernes indbyrdes placering efter uheld.

Hvordan forløb uheldet?

Tag billede af kobling mellem trailer og trækkende bil. Sikkerhedswire og el-tilkobling skal vises tydeligt. (Skal også gøres, hvis traileren er tabt fra trækkende bil ved uheldet. Her skal der være billeddokumentation for, at sikkerhedswiren er sprunget ved udløsning af trailerens bremsesystem).

Både:

Hvis der ved uheldet opstår skade på både påmonteret traileren, så sørg for rigelig med billeddokumentation af bådenes placering på traileren. Vis at bådene har været forsvarligt bundet.

 Hellere rigeligt med billeddokumentation end komme til at mangle.

Kontakt:

Tag hurtigst muligt kontakt til roforbundets kontaktperson overfor forsikrings-selskabet: Pt. Niels Iversen           (29828120)