Sikkerhed – et fælles ansvar

Sikkerhed er alfa og omega i en søsport som roning. Danske roere har gennem tiderne været dygtige til at udvise ansvarlighed og tsikkerhedage de nødvendige forholdsregler for at vores idræt kan foregå sikkert. Men sikkerhed er en dynamisk størrelse. Der kommer løbende nyt udstyr, der kan forbedre sikkerheden, myndighedernes og den øvrige omverdens forventninger til os forandres, og der kommer hele tiden nye roere i vores klubber, der stiller spørgsmål til vores vaner og procedurer.

Hvorfor har vi ikke redningsveste på når vi ror? Hvorfor må vi ikke ro om vinteren? Hvor skal redningsvestene være placeret i båden? Er det virkelig nødvendigt at kunne svømme?

Klubben har ansvaret for sine aktiviteter og bestemmer hvordan sikkerheden skal forvaltes i den enkelte klub. Sikkerhedsregler for den daglige roning skal derfor fremgå at klubbens reglement. DFfR har lavet fælles reglement for alle klubber, når det kommer til roning udenfor sit lokalfarvand (Langtursreglementet), og har fastsat nogle minimumsregler i sine vedtægter som klubberne skal følge. Derudover er der sikkerhedsbestemmelser i kaproningsreglementerne og forskellige vejledninger, blandt andet om vinterroning. Det kan alt sammen læses på roning.dk.

Denne folder er en introduktion til emnet sikkerhed, og kan forhåbentlig hjælpe klubbestyrelser og roere til at få overblik over emnet, og samtidig være udgangspunkt for udarbejdelsen af et tidssvarende reglement. Folderen forsøger at besvare de grundlæggende spørgsmål om ansvar og sikkerhedsudstyr og tager nogle konkrete emner op, som klubber har stillet spørgsmål til. Hvis man gerne vil have mere viden og lære konkrete færdigheder om sikker og tryg roning, så foregår den konkrete sikkerhedsuddannelse på klubbernes og DFfR’s styrmandsuddannelser.

Man kan læse mere om styrmandsuddannelserne på roning.dk.

God læselyst, og god tur på vandet!

Sikkerhedsudvalget
Laurits Rauer Nielsen