Vinterreglement

Sidst opdateret 19. oktober 2016

Efter standerstrygning er der mulighed forvinterroning.
Dette forudsætter, at Aalborg Roklub´s regler for vinterroning nøje overholdes.

 1. Der må ikke være is på fjorden.
 2. Der skal være en rutineret styrmand i båden.
 3. Mandskabet skal være rutineret og naturligvis frigivet.
 4. Alle skal være iført redningsvest.
 5. Der skal gives besked til et bestyrelsesmedlem inden man tager ud.
 6. Fjorden må ikke krydses, hvilket betyder, at der roes langs Aalborgsiden og under land.
 7. Der må roes østpå – med Østre Havn som grænse.
  Der må roes vestpå til den grønne bøje i Hasserisbugten.
 8. Det er kun de både, der er stillet til rådighed for vinterroning, der  må anvendes. (Se herom på opslagstavlen).
 9. Outriggerroning skal være i følgeskab med speedbåd.

 

Outriggerroning i perioden fra Standerstrygning til Standerhejsning skal foregå som følger :

 1. Alle roere skal have gennemført ”Koldtvandstilvænning” med tilfredsstillende resultat v. Bjarne Pedersen.
 2. Alle roere skal bære redningsvest når vandtemp. er under 10 grader Celcius.
 3. Der skal være en sikkerhedsbåd i syne af bådene. Denne skal føres af en sø- & koldtvandskyndig person der har til opgave at holde øje med bådene.
 4. Når der ikke benyttes redningsvest er vestene beliggende tilgængelig i sikkerhedsbåden.

Ved uheld hvor roerne kommer i vandet :

 1. Alle roere bliver ved båden.
 2. Årerne lægges langs.
 3. Er det tæt på land svømmes båden ind til bredden og roerne går på land medbringende deres åre, og hurtigst muligt løber til roklubben eller til et opvarmet lokale i området.
 4. Sikkerhedsbåden trækker båden til roklubben.
 5. Er det længere fra land eller strømmen fører båden udad, forbliver roerne ved båden indtil sikkerhedsbåden fører dem ind til bredden. Hvorefter de løber til roklubben.
 6. Sikkerhedsbåden afhenter derefter båden som slæbes til roklubben.
 7. Afslutningsvis er der fælles sauna !

Der er ingen slingers i vinterperioden, hvilket medfører, at båden med stor forsigtighed skal sættes i fra slæbestedet.

Alle ovenstående punkter skal overholdes.

Bestyrelsen